Privacy Policy

Οι γενικοί όροι συναλλαγών και το αντίστοιχο παράρτημα, με βάση το παρόν υποχρεωτικά διέπουν τις συμβατικές σχέσεις ανάμεσα σε κάθε αγοραστή προϊόντος/υπηρεσίας του eshop online.photo.gr που θα αποκαλείται εφεξής και για τις ανάγκες του παρόντος “Χρήστης” και της παρόχου εταιρίας Τζίμα Ιουλία Μονοπρόσωπη ΕΠΕ με έδρα την Αθήνα οδός Τρουπάκη 1, Κάτω Πατήσια AΦΜ 095644190 ΔΟΥ Κ Αθήνας, που θα αποκαλείται εφεξής και για τις ανάγκες του παρόντος “Εταιρία”.

Η χρήση του eshop του online.photo.gr, η οποιαδήποτε παραγγελία, αγοραπωλησία ή άλλη σχέση που πηγάζει και σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με το εν λόγω eshop διέπεται υποχρεωτικά από τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών και το Παράρτημα, όπως λεπτομερώς και πλήρως διατυπώνονται εδώ. Απλά και μόνον με την πρόσβαση στο eshop και την οποιαδήποτε χρήση, αξιοποίηση, παραγγελία, αγορά, πληρωμή κλπ. ακόμη και άτυπη, ο Χρήστης συμφωνεί, αποδέχεται και συναινεί ανεπιφύλακτα με τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών, το Παράρτημα και όλους τους όρους, πρόνοιες και διατάξεις που περιλαμβάνουν. Σε κάθε περίπτωση ισχύει το εκάστοτε περιεχόμενο των Γενικών Όρων Χρήσης και του Παραρτήματος κατά τη χρονική στιγμή της χρήσης.

Χρήστες

Οι χρήστες πρέπει να είναι ενήλικοι, άνω των 18 ετών και νομικά ικανοί για δικαιοπραξίες. Μόνον ενήλικοι έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν σε παραγγελίες παρέχοντας τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας, διεύθυνσης κατοικίας, πιστωτικής κάρτας ή Paypal ή άλλων μέσων χρέωσης και εξόφλησης και αποστολής της παραγγελίας.

Ελληνικά/αγγλικά

Το περιεχόμενο του e-shop δύναται να είναι δίγλωσσο στα ελληνικά και αγγλικά. Σε κάθε περίπτωση και για οποιαδήποτε διεκδίκηση, απαίτηση ή άλλη έννομη σχέση, ως ισχυρό και επικρατέστερο θεωρείται το ελληνικό κείμενο ενώ το αγγλικό κείμενο (εφόσον υφίσταται) αποτελεί απλή επικουρική μετάφραση χωρίς νομική ισχύ.

Αντικείμενο

Ψηφιακές εκδόσεις, Ψηφιακά βιβλία & περιοδικά (παλαιά και τρέχοντα αντίτυπα τευχών ΜΟΝΟ ψηφιακή μορφή), συνδρομές, σεμινάρια που διοργανώνει η Εταιρία κλπ.

Πνευματικά δικαιώματα

Απαγορεύεται ο πολλαπλασιασμός, αναπαραγωγή, μεταπώληση (εκτός των Ειδικών Συλλογών) , εμπορική χρήση, δημοσίευση ή άλλη εκμετάλλευση χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια του δημιουργού και του e-shop online.photo.gr

Διαδικασία

Προκειμένου να ολοκληρωθεί μια παραγγελία ο Χρήστης πρέπει να προχωρήσει μέσα από τα εξής βήματα:
Εγγραφή και ταυτοποίηση των προσωπικών στοιχείων με υποχρεωτική την αποδοχή των όρων χρήσης που διέπουν κάθε πώληση και έχουν την ισχύ ιδιωτικού συμφωνητικού ανάμεσα στο Χρήστη και την Εταιρία.
Πλοήγηση του eshop με σκοπό την εξεύρεση όλων των σχετικών πληροφοριών και την επιλογή φωτογραφικών έργων, εντύπων, ή άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών του ενδιαφέροντος και της προτίμησης του χρήστη.
Τοποθέτηση των επιλογών στο “Καλάθι αγορών” και υπολογισμός συνολικής χρέωσης με τυχόν άλλες επιβαρύνσεις, μεταφορικά κλπ.
Εξόφληση του τιμήματος αφού επιλεγεί πρώτα τρόπος πληρωμής.
Η παραγγελία θεωρείται ολοκληρωμένη με την επιβεβαίωση της αποδοχής χρέωσης από την πιστωτική κάρτα και το Paypal.
Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας αποστέλλεται από την Εταιρία ενημερωτικό email προς το Χρήστη που προέβη στην συγκεκριμένη αγορά όπου αναφέρεται η πληρωμή και οι λεπτομέρειες αποστολής/παραλαβής του προϊόντος.

Αποστολές
Ως προς τα σεμινάρια πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις δημοσιευόμενες ημερομηνίες για τις οποίες ενημερώνεται έγκαιρα ο χρήστης. Σε περίπτωση αλλαγής ημερομηνίας σεμιναρίου ή ματαίωσης λόγω ασθενείας, μη συμπλήρωσης επαρκούς αριθμού ενδαιφερομένων ή εξ άλλης αιτίας, οι αλλαγές ή ματαιώσεις γνωστοποιούνται εγκαίρως και επιστρέφεται ατόκως στον Χρήστη ολόκληρο το προκαταβληθέν ποσόν αλλά δεν δικαιούται σε αναζήτηση οποιασδήποτε άλλης αποζημίωσης.
Επιπλέον, η Εταιρία δεν υποχρεούται να αποζημιώσει παρεπόμενες δαπάνες του Χρήστη π.χ. λόγω ακύρωσης αεροπορικού εισιτηρίου, κράτησης ξενοδοχείου κλπ.
Αποστολές όλων των προϊόντων γίνονται προς όλα τα σημεία της ελληνικής επικράτειας καθώς και σε όλες τις χώρες του κόσμου που συνεργάζονται τα ΕΛΤΑ.Η επιλογή υπηρεσίας μεταφορέα (courier) ανήκει στην διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας η οποία οφείλει να χρησιμοποιεί έγκριτους και αξιόπιστους συνεργάτες σε αυτό τον τομέα.
Η επίδοση του προϊόντος γίνεται ενυπόγραφα με απόδειξη παραλαβής η οποία επέχει θέση αποδεικτικού μέσου.

Άλλες λεπτομέρειες

• Για τυχόν πληροφορίες ή παρακολούθηση της πορείας της παραγγελίας ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με την υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών του e-shop. Aπαντήσεις δίνονται τηλεφωνικά ή με email.
• Σε όλους όσους έχουν εγγραφεί ως Χρήστες στο e-shop και δεν έχουν εναντιωθεί στην σχετική υπόμνηση κατά την εγγραφή τους, ενδεχομένως αποστέλλεται ενημερωτικό υλικό με προσφορές, δελτία τύπου κλπ.
• Η Εταιρία καταβάλλει όλες τις προσπάθειες για να απεικονίζεται με ακρίβεια και πιστότητα το φωτογραφικό υλικό και τα κάδρα ώστε οι Χρήστες να κάνουν την καλύτερη δυνατή επιλογή. Λόγω όμως τεχνικών περιορισμών ή/και ενδεχομένων διαφορετικών ρυθμίσεων ή μη ικανοποιητικής χρωματικής ή πυκνομετρικής εξισορρόπησης (καλιμπραρίσματος) στις επιμέρους συσκευές απεικόνισης (oθόνες υπολογιστών, tablet κλπ.) των χρηστών είναι πιθανόν να παρατηρηθούν χρωματικές αποκλίσεις ανάμεσα αε αυτό που αποκομίζουν ως οπτική εντύπωση και το τελικό προϊόν. Το τελευταίο σε κάθε περίπτωση τυγχάνει της έγκρισης του δημιουργού και εκτυπώνεται με τις ανώτερες διαθέσιμες από την τεχνολογία προδιαγραφές. Γι αυτές τις πιθανολούμενες αποκλίσεις, στο βαθμό που παρατηρηθούν, η Εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη. Ούτε ο χρήστης δικαιούται να αναζητήσει επιστροφή χρημάτων ή άλλη αποζημίωση εξ αυτής της αιτίας αφού η Εταιρία εγγυάται πάντοτε ότι οι παραδιδόμενες εκτυπώσεις τυγχάνουν της έγκρισης και απόλυτης αποδοχής τους από τους δημιουργούς τους.
• Η εταιρία δεν γνωστοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών (αγορσστών) σε κανένα τρίτο πρόσωπο ή φορέα παρά μόνον α. στις Νόμιμες Κρατικές Αρχές στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους β. στους δημιουργούς των αντίστοιχων φωτογραφικών έργων μόνον εφόσον ζητηθούν από αυτούς και μετά από προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση των Χρηστών.
• Στις ειδικές περιπτώσεις μοναδικών πρωτοτύπων ή περιορισμένου αριθμού εκτυπώσεων (ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ) ισχύει απολύτως η σειρά προτεραιότητας στην παραγγελία. Αν μια παραγγελία είναι αδύνατον να ικανοποιηθεί λόγω άλλου προηγούμενου κατά σειρά αγοραστή ή εξάντλησης των τεμαχίων περιορισμένου αριθμού τότε η Εταιρία επιστρέφει άτοκα τα καταβληθέντα ποσά στο Χρήστη χωρίς ο τελευταίος να έχει κανένα άλλο δικαίωμα, διεκδίκηση ή αγωγή.

Αποποίηση ευθύνης

Η Εταιρία ευθύνεται μόνον για δόλο ή βαρειά αμέλεια σε περίπτωση λανθασμένων πληροφοριών και γενικότερα ανάρτησης περιεχομένου στο e-shop photo.gr.
Δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά προβλήματα κατά τη λειτουργία του όπως καθυστερήσεις, μη λειτουργία λόγω βλάβης (downtime) ή άλλες ενέργειες ή παραλείψεις τεχνικού χαρακτήρα που ήθελαν προκαλέσει οποιοδήποτε πρόβλημα σε χρήστη π.χ. καθυτέρηση παραγγελίας.
Επίσης δεν φέρει ευθύνη για κακόβουλες πράξεις ή παραλείψεις τρίτων που ενδεχομένως προκαλέσουν διακοπή λειτουργίας του site www. Photo.gr όπου φιλοξενείται το e-shop, απώλεια προσωπικών δεδομένων λόγω επίθεσης (hacking) κλπ. Παρόλα αυτά βεβαιώνει ότι καταβάλλει όλες τις προσπάθειες ομαλής, απρόσκοπτης και ασφαλούς λειτουργίας μέσω των εντεταλμένων τεχνικών συνεργατών της.

Απαγορεύσεις

Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε, Χρήστη ή τρίτο πρόσωπο, η αντιγραφή, αναλογική ή ψπφιακή αναπαραγωγή, μεταφορά, μεταφόρτωση, μεταποίηση, μεταπώληση, ή παραπλάνηση σχετικά με το περιεχόμενο του e-shop που φιλοξενείται στον δικτυακό τόπο www.photo.gr Ιδιαιτέρως δε όσον αφορά το περιεχόμενο φωτογραφικό υλικό.
Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, διάδοση, δημοσίευση και άλλη εμπορική ή ατομική εκμετάλλευση και αξιοποίηση του εν λόγω φωτογραφικού υλικού, είναι παράνομη και επισύρει όλες τις αστικές και ποινικές κυρώσεις τις προβλεπόμενες εκ του νόμου 2121/1993 περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και των μεταγενέστερων τροποποιήσεων αυτού, επιφυλασσομένων κατά των παραβατών όλων των αντίστοιχων διεκδικήσεων εκ μέρους των πνευματικών δημιουργών – δικαιούχων των αντίστοιχων φωτογραφικών έργων και της Εταιρίας, σε όση έκταση προσβάλλονται έννομα συμφέροντά της.
Δικαιοδοσία δικαστηρίων
Σε περίπτωση που ανακύψει διαφορά, αντιδικία, αναζήτηση, αγωγή κλπ. ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέρη, Χρήστες και Εταιρία, συμφωνείται ότι θα κριθεί σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια κατά τόπο ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.

Παράρτημα

Το www.photo.gr/eshop αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα της ελληνικής εταιρείας «Τζίμα Ιουλία Μονοπρόσωπη ΕΠΕ», που εδρεύει στo Αθήνα, οδός Τρουπάκη 1 Κάτω Πατήσια, Αθήνα ΤΚ 104 45 (ΑΦΜ 095644190/ Δ.Ο.Υ: Κ Αθηνών) αναφερόμενη στο παρόν και ως «Tζίμα Ι. Μον. ΕΠΕ» ή απλώς, «Εταιρία».
Πριν ξεκινήσετε την περιήγησή σας στο eshop και πριν κάθε συναλλαγή βεβαιωθείτε ότι έχετε μελετήσει προσεκτικά και αποδέχεστε τους ισχύοντες εκείνη τη στιγμή Γενικούς Όρους Χρήσης οι οποίοι ισχύουν υποχρεωτικά και δεσμευτικά για όλους τους χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματός μας και της ιστοσελίδας www.photo.gr τα οποία ανήκουν στην Εταιρία μας.

Σεμινάρια

Σε περίπτωση ακύρωσης σεμιναρίου για οποιονδήποτε λόγο (ανωτέρα βία, ασθένεια εισηγητή, δυσμενείς καιρικές συνθήκες κλπ.) επιστρέφονται ατόκως τα χρήματα που έχουν καταβληθεί από τους συμμετέχοντες.
Οι συμμετέχοντες, αν ακυρωθεί το σεμινάριο, πέραν της επιστροφής των χρημάτων δεν δικαιούνται άλλης αποζημίωσης για οποιαδήποτε επικαλούμενη θετική ή αποθετική ζημία. Επιπλέον, δεν δικαιούνται αποζημίωσης για τυχόν έξοδα μεταφοράς ή ταξιδίου σχετιζόμενου με το σεμινάριο και παραιτούνται από σχετική αξίωση.
Η συμμετοχή στο σεμινάριο συνεπάγεται την αυτοδίκαια αναγνώριση και αποδοχή των παραπάνω όρων.

Ενημέρωση Γενικών Όρων Χρήσης

Η Εταιρία «Τζίμα Ι. Μον. ΕΠΕ» επιφυλάσσει στο εαυτό της το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους ανωτέρω Γενικούς Όρους Χρήσης και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος(e-shop) σύμφωνα με τις ανάγκες της ή/και τα συναλλακτικά ήθη. Tυχόν αλλαγή Όρων Χρήσης δεν επιβάλλεται σε ήδη πραγματοποιημένες παραγγελίες. Παρακαλούμε ελέγχετε τακτικά τη σελίδα «Γενικοί Όροι Χρήσης και Παράρτημα»στο κάτω μέρος του site διότι ενδεχομένως μπορεί να υπάρξουν τροποποιήσεις.

Παρεχόμενες πληροφορίες

H Εταιρία «Τζίμα Ι. Μον. ΕΠΕ» δεσμεύεται ως προς την πληρότητα, την εγκυρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.photo.gr και αφορούν παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες με επιφύλαξη για τυχόν ακούσια τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη.

Copyright

H ιστοσελίδα www.photo.gr/eshop αποτελεί το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων της Εταιρίας «Τζίμα Ι. Μον, ΕΠΕ» Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας γενικότερα και του ηλεκτρονικού καταστήματος ειδικότερα, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρίας «Τζίμα Ιουλία Μον. ΕΠΕ» και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των αντίστοιχων Διεθνών επικυρωμένων από την Ελλάδα Συμβάσεων.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταφόρτωση (downloading), μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, downloading, ανακοίνωση, διάδοση, μετάδοση ή κάθε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρίας «Τζίμα Ι. Μον. ΕΠΕ» ή άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.
Η επωνυμία, τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρία «Τζίμα Ι. Μον. ΕΠΕ» ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.photo.gr/eshop καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, αποτελούν αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Εταιρίας «Τζίμα Ι. Μον. ΕΠΕ» και του www.photo.gr/eshop και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού.

Υποχρεώσεις χρηστών

Οι Xρήστες της ιστοσελίδας www.photo.gr και του ηλεκτρονικού καταστήματος www.photo.gr/eshop απαγορεύεται να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρίας «Τζίμα Ι. Μον. ΕΠΕ» για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους παράνομου, απειλητικού, προσβλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, χυδαίου, άσεμνου ή άλλου εκτός των χρηστών ηθών περιεχομένου. Το ως άνω περιεχόμενο δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις να αναρτηθεί. Επίσης, δεν επιτρέπεται να παραβιάζει ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, πνευματικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, να περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα, να παραβιάζει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και να παρενοχλεί τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο ή να χρησιμοποιηθεί για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Προσωπικά Δεδομένα

Η Εταιρία «Τζίμα Ι. Μον. ΕΠΕ» τηρώντας τις αρχές που διέπουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη σχετική νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις, δεσμεύεται ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε παράνομη και χωρίς την προηγούμενη έγκριση επεξεργασία, χρήση και αξιοποίηση προσωπικών δεδομένων. Ειδικότερα, δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες των Χρηστών.

Μόνο κατ’ εξαίρεση δύναται η Εταιρία να γνωστοποιήσει προσωπικά στοιχεία χρηστών δηλ. α. σε αρμόδιες Κρατικές Αρχές ή μετά από απόφαση αρμόδιας Δημόσιας Αρχής ή δικαστηρίου – τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας και β. στους δημιουργούς επιμέρους φωτογραφιών εφόσον ζητηθούν από αυτούς και μόνον για τους συγκεκριμένους Χρήστες (αγοραστές των αντίστοιχων έργων) και με την ρητή έγγραφη συναίνεσή τους.
Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία και τις συναλλαγές των Χρηστών, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή του Χρήστη είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (username/e-mail) και το Συνθηματικό Ασφαλείας (Password) οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρεί o Χρήστης, εξασφαλίζουν ασφαλή πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία.
Συνιστάται η αλλαγή του προσωπικού Συνθηματικού Ασφαλείας (password) σε τακτά χρονικά διαστήματα για λόγους καλύτερης διασφάλισης του απορρήτου.
Ο Χρήστης οφείλει να μην αποκαλύπτει αυτά τα στοιχεία ασφαλείας για τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα. Τα προσωπικά δεδομένα κάθε χρήστη ως προς την προστασία τους αποτελούν αποκλειστική του ευθύνη. Σε περίπτωση απώλειάς τους ή διαρροής τους θα πρέπει να ενημερώσετε άμεσα την Εταιρία η δεν ευθύνεται για παραβίαση/κατάχρηση/καταδολίευση των προσωπικών κωδικών από τρίτους εφόσον λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.
Συνιστάται η αποφυγή χρήσης των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης).

Σε περίπτωση που ο Χρήστης απωλέσει το Συνθηματικό Ασφαλείας (password), προσφέρεται η εναλλακτική λύση να αξιοποιήσει τη δυνατότητα ανάκτησης πατώντας το πλήκτρο «Ανάκτηση Password». Mε την ενεργοποίηση αυτής της δυνατότητας ο Χρήστης οφείλει να αναγράψει το email που είχε δώσει κατά την εγγραφή του, για να του αποσταλεί σε αυτό κωδικός επαλήθευσης, και εν συνεχεία να επιλέξει καινούργιο κωδικό σύμφωνα με την υποδεικνυόμενη στο ηλεκτρονικό μήνυμα (email) διαδικασία.
Κατά τη διάρκεια μιας παραγγελίας, ζητούνται από τους Χρήστες τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα δηλ. το πλήρες ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας, ο αριθμός του σταθερού και/ή κινητού τηλεφώνου και η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail address). Αφού επιβεβαιωθεί η αξία της παραγγελίας μαζί με μεταφορικά κλπ, το επόμενο στάδιο είναι η Πληρωμή.

Παραγγελία & Αγορά

Έχοντας επιλέξει το προϊόν ή την υπηρεσία που ενδιαφέρεται να αγοράσει, ο Χρήστης κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο του αντικειμένου μεταφέρεται στη σελίδα με την αναλυτική περιγραφή του προϊόντος/υπηρεσίας. Στη συγκεκριμένη σελίδα μπορεί να επιλέξει την ποσότητα του προϊόντος που επιθυμεί να αγοράσει και άλλες λεπτομέρειες όπως π.χ. τις διαστάσεις και το είδος της κορνίζας για τα καδραρισμένα φωτογραφικά έργα.
Στη συνέχεια ο Χρήστης πατάει το πλήκτρο επιλογής “Προσθήκη στο καλάθι” και το/τα προϊόν/προϊόντα μεταφέρεται/μεταφέρονται αυτόματα στο Καλάθι Αγορών. Την ίδια στιγμή εμφανίζεται στην οθόνη αναλυτική κατάσταση των επιλεγμένων προϊόντων/υπηρεσιών. Η ίδια διαδικασία επιλογής προϊόντων μπορεί να επαναληφθεί πολλές φορές για διαφορετικά αντικείμενα. Για την επισκόπηση της κατάστασης των ειδών που περιέχει το Καλάθι Αγορών (είδη προς παραγγελία) αρκεί να σύρει ο Χρήστης το ποντίκι του υπολογιστή πάνω στο εικονίδιο του Καλαθιού Αγορών
Ολοκλήρωση παραγγελίας: Προκειμένου να ολοκληρωθεί η παραγγελία ο Χρήστης επιθεωρεί το Καλάθι Αγορών και στη συνέχεια επιλέγει «Ολοκλήρωση αγορών». Αμέσως μεταφέρεται σε άλλη σελίδα όπου αναφέρονται αναλυτικά τα περιεχόμενα του Καλαθιού ονομαστικώς με λεπτομέρειες όπως, κωδικός, τιμή ανά τεμάχιο, ποσότητα, μερικό σύνολο, έξοδα αποστολής (μεταφορικά) και τελικό σύνολο.
Αλλαγή τεμαχίων: Αν ο Χρήστης επιθυμεί να αυξομειώσει την ποσότητα σε συγκεκριμένο αντικείμενο, τότε πληκτρολογεί αριθμητικά τη νέα ποσότητα στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο (κουτάκι) και ενημερώνει το καλάθι, Τότε η ποσότητα του εν λόγω προϊόντος ανανεώνεται αυτόματα.
Διαγραφή προϊόντος: Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιθυμεί να διαγράψει από την παραγγελία του κάποιο (κάποια) από τα προϊόντα που έχει επιλέξει, πατάει το πλήκτρο “Διαγραφή από το Καλάθι» και αυτό αφαιρείται αυτόματα από το Καλάθι Αγορών. Εφόσον οριστικοποιήσει τα προϊόντα (ή/και υπηρεσίες) και τον επιθυμητό αριθμό τεμαχίων, Ο Χρήστης προχωράει στο «Ταμείο» κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο πλήκτρο. Αμέσως εμφανίζονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με τον πελάτη (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αποστολής παραγγελίας, τηλέφωνα για ενημέρωση παράδοσης) και οι μέθοδοι πληρωμής.
Τρόποι πληρωμής: Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία παραγγελίας, ο Χρήστης επιλέγει έναν από τους τρόπους πληρωμής που προτείνονται. Το www.photo.gr/eshop επιτρέπει την πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας ή PayPal™.
Επιτυχής καταχώριση της παραγγελίας: Η παραγγελία θεωρείται ότι έχει καταχωρηθεί επιτυχώς στο σύστημα της Εταιρίας όταν αποσταλεί στο Χρήστη ενημερωτικό email με αναλυτικές πληροφορίες σχετικές με την αγορά/αγορές του. Η Εταιρία «Τζίμα Ι. Μον. ΕΠΕ» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Σε περίπτωση που στη παραγγελία προκύψει κάποια εκκρεμότητα τότε αποστέλλεται στο Χρήστη διευκρινιστικό e-mail ή ενημερώνεται τηλεφωνικά. Κατόπιν αυτών, οι Χρήστες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενημερώνονται τακτικά από το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο ώστε να πληροφορούνται για την εξέλιξη της παραγγελίας τους.

Τρόποι Πληρωμής – Ασφάλεια Συναλλαγών

O Xρήστης έχοντας επιβεβαιώσει τα προϊόντα (ή/και υπηρεσίες) και την ποσότητα (τεμάχια), ολοκληρώνει την παραγγελία επιλέγοντας τρόπο πληρωμής. Τα ηλεκτρονικό κατάστημα www.photo.gr/eshop επιτρέπει την πληρωμή με τους κάτωθι τρόπους:
· Μέσω πιστωτικής κάρτας
· Με PayPal

Πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας

Τα ηλεκτρονικό κατάστημα www.photo.gr/eshop δέχεται όλες τις πιστωτικές κάρτες VISA, EUROLINE, DINERS και MASTERCARD. Η Εταιρία αναγνωρίζοντας τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι συναλλαγές που εκτελούνται με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της Τράπεζας EFG EUROBANK Ergasias. Για τη Eurobank η ασφάλεια των συναλλαγών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα με υιοθέτηση τεχνολογίας αιχμής με πρωτόκολλα επικοινωνίας και μηχανισμούς ταυτοποίησης μοναδικά για τα ελληνικά δεδομένα.
Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών διασφαλίζονται ως απόρρητες. Οι πληροφορίες που παρέχοντας ακούσια από τους χρήστες στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.photo.gr/eshop χρησιμοποιούνται προκειμένου να διασφαλίζεται άμεση επικοινωνία με την Εταιρία, να παρέχονται απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτουν, και τέλος, να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Οι πληροφορίες που συλλέγονται έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη μέτρηση του αριθμού επισκεψιμότητας του site, τον προσδιορισμό των απαιτήσεων των πελατών και την διευκόλυνση των συναλλαγών.
Σε καμία περίπτωση τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών δεν διαβιβάζονται σε τρίτους χωρίς την πρότερη συναίνεση των Χρηστών εκτός αν επιβάλλεται εκ του νόμου ή με δικαστική απόφαση.
Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο ενδέχεται να ζητηθεί για να πιστοποιήσει και να δηλώσει την ταυτότητα του Χρήστη παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από την Τράπεζα EFG EUROBANK Ergasias.
Η προσκόμιση των προσωπικών δεδομένων εκ μέρους του χρήστη σημαίνει ότι συναινεί τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιηθούν από την Τράπεζα EFG EUROBANK Ergasias για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Για οποιαδήποτε απορία ή πρόταση ή δήλωση που σχετίζεται με αυτά τα θέματα οι χρήστες παρακαλούνται να επικοινωνούν με την Τράπεζα EFG EUROBANK Ergasias. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η Eurobank εγγυάται τις συναλλαγές μέσω e-Banking

Ενδεικτικά αναφέρονται τα μέτρα που λαμβάνει η Τράπεζα έτσι ώστε να προστατεύσει τις ηλεκτρονικές συναλλαγές:

Ταυτοποίηση Τράπεζας

Η ιστοσελίδα στην οποία καταχωρούν οι Χρήστες τους κωδικούς της πιστωτικής κάρτας εισόδου είναι πιστοποιημένη από ανεξάρτητο πάροχο πιστοποίησης (Trusted Third Party). Η Eurobank έχει επιλέξει την εταιρία VeriSign ως πάροχο πιστοποίησης της ταυτότητάς της στο διαδίκτυο. Όταν βρίσκεστε σε ασφαλείς ιστοσελίδες, εμφανίζεται το ειδικό αντίστοιχο εικονίδιο ασφαλείας.

Αυτόματη Αποσύνδεση Χρήστη

Μια επιπλέον δικλείδα ασφαλείας αποτελεί η αυτόματη αποσύνδεση χρήστη. Η ολοκλήρωση μιας συναλλαγής επιτρέπεται μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο μετά τη λήξη του οποίου το σύστημα αποσυνδέει τον χρήστη αυτόματα.

Εξασφάλιση της μεταφοράς δεδομένων

Μια επιπρόσθετη δικλείδα ασφαλείας, με την οποία εξασφαλίζεται το απόρρητο κατά τη μεταφορά των δεδομένων, είναι η κρυπτογράφησή τους. Η Eurobank χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο επικοινωνίας SSL (Secure Sockets Layer) μαζί με την κρυπτογράφηση 128bit το οποίο εξασφαλίζει την ασφάλεια των συναλλαγών μέσω διαδικτύου. Η κρυπτογράφηση με 128bit σημαίνει ότι υπάρχουν 2128 πιθανά κλειδιά που χρησιμοποιούνται για την κρυπτογράφηση των μηνυμάτων από τον Internet Explorer στον server της τράπεζας. Για αυτόν τον λόγο, η κρυπτογράφηση στα 128bit θεωρείται πρακτικά αδύνατο να παραβιαστεί. Μπορείτε να αναγνωρίσετε εάν η σελίδα η οποία βρίσκεται είναι ασφαλής, καθώς το πρωτόκολλο που εμφανίζεται με την διεύθυνση της τράπεζας μετατρέπεται από «http» σε «https» και εμφανίζεται παράλληλα το χαρακτηριστικό εικονίδιο με το λουκέτο.

Ελεγχόμενη πρόσβαση στα συστήματα της τράπεζας

Η πρόσβαση στα συστήματα της Eurobank (servers) προστατεύεται από τελευταία τεχνολογία Firewall, η οποία επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της Τράπεζας σε μη αναγνωρισμένους χρήστες.

Πληρωμή με PayPal™:Το PayPal™ είναι μια Online υπηρεσία η οποία χρησιμοποιείται ευρέως για τις εμπορικές συναλλαγές στο διαδίκτυο. Αφού ο Χρήστης πληρώσει με PayPal™ γίνεται η αποστολή της παραγγελίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες του PayPal™ επισκεφθείτε τον ιστότοπο: www.paypal.com