Όροι Χρήσης

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πριν χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο www.photo.gr ή έχετε συναλλαγές με την εταιρία Tζίμα Ιουλία Μονοπρόσωπη ΕΠΕ με έδρα την Αθήνα οδός Τρουπάκη 1 Κ. Πατήσια και διακριτικό τίτλο Press Photo Publications, παρακαλούμε να ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίο η ανωτέρω εταιρία σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, λειτουργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο www.photo.gr ή άλλους ιστότοπους της εταιρείας ή συναλλάσσεστε με το φυσικό ή ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και μάλιστα εν όψει του Γενικoύ Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ GDPR (General Data Protection Regulation).
Το παρόν κείμενο περί “Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων” περιγράφει επίσης τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τις επιλογές που διαθέτετε αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετιζόμενο με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων σας και την τυχόν άσκηση σχετικών δικαιωμάτων σας, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας δεδομένων (Data Protection Officer) της εταιρείας μας στην ταχυδρομική διεύθυνση Τρουπάκη 1 Κάτω Πατήσια 10445 Αθήνα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) [email protected].

O ιστότοπος www.photo.gr
Το www.photo.gr αποτελεί τον ιστότοπο της Εταιρείας, όπου ενσωματώνεται το ηλεκτρονικό κατάστημα πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρίας. Ο ιστότοπος παρέχει ενημέρωση, πληροφόρηση και τεχνογνωσία σε θέματα φωτογραφίας, video και imaging γενικότερα ενώ μέσω αυτού γίνεται και η αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletter).

Oι έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις.
Κορμό των δραστηριοτήτων της εταιρίας αποτελούν οι έντυπες (περιοδικά ΦΩΤΟγράφος και Photobusiness, βιβλία),m ηλεκτρονικές εκδόσεις και newsletter για το imaging.

Προσωπικά δεδομένα
Tα καταχωρούμενα και αποθηκευόμενα «προσωπικά δεδομένα», αφορούν στοιχεία φυσικών προσώπων, δηλ. ονοματεπώνυμο, τυχόν επαγγελματική ιδιότητα (για επαγγελματίες), φυσική διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης, διεύθυνση email, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., τα οποία ορίζουν και ταυτοποιούν ορισμένο άτομο και αποκαλούνται στο παρόν “Προσωπικά Δεδομένα”.

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
Ως Eπεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων νοείται κάθε ενέργεια που πραγματοποιείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ενδεικτικά μπορεί να αφορά συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, ταξινόμηση, η αποθήκευση, αρχειοθέτηση, συσχετισμός κλπ. αλλά και διαγραφή ή καταστροφή.

Επιλογή δεδομένων
Μόνον τα απολύτως αναγκαία για τους σκοπούς της εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων με την εταιρία μας και χρησιμοποιούντων με οποιονδήποτε τρόπο προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρίας μας, προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και/ή υπόκεινται σε επεξεργασία.
Τα προσωπικά αυτά δεδομένα, ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά, είναι:

 • Προσωπικά δεδομένα από εγγραφή ως συνδρομητές σε αποστολή τευχών, βιβλίων και άλλων εντύπων ή ηλεκτρονικών εκδόσεων, με κόστος ή δωρεάν.
 • Προσωπικά δεδομένα από συμπλήρωση προσκλήσεων, πληροφοριακών δελτίων κλπ. σχετικά με είσοδο σε εκθέσεις, εκδηλώσεις, ομιλίες κλπ. που οργανώνει η εταιρία μας.
 • Προσωπικά δεδομένα από δημιουργία λογαριασμού χρήστη σε δικτυακό τόπο/τόπους της εταιρίας και χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου/ιστότοπων.
 • Προσωπικά δεδομένα από αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα ή από φυσική συναλλαγή.
 • Στοιχεία επισκεψιμότητας σε συγκεκριμένες σελίδες με προϊόντα ή υπηρεσίες.
 • Στοιχεία (logs) από τους χρόνους πραγματοποίησης των επισκέψεων και περιήγησης στις σελίδες του/των ιστότοπου/ιστότοπων.
 • Στοιχεία πληρωμών με οποιονδήποτε τρόπο.
 • Στοιχεία που συλλέγονται από τη χρήση cookies στο πρόγραμμα πλοήγησης (web browser) το οποίο χρησιμοποιείτε.

Κοινή χρήση
Κατ αρχήν η εταιρία μας δεν μοιράζεται με κανένα τα προσωπικά σας δεδομένα ούτε τα παραχωρεί έναντι τιμήματος ή χωρίς κόστος. Εξαιρέσεις ισχύουν μόνον σε ειδικές περιπτώσεις όπου προκύπτει αναγκαιότητα για επίτευξη του σκοπού όπως σε παρόχους μεταφορικού έργου για αποστολή εντύπων ή τράπεζες για διενέργεια τραπεζικής συναλλαγής κλπ.

Νομικές εξαιρέσεις
Με βάση το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, η εταιρία υποχρεούται να αποκαλύψει τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να συμμορφωθεί σε νόμους, διατάξεις, κανονισμούς, δικαστικές ή εισαγγελικές παραγγελίες ή άλλες επιβαλλόμενες υποχρεώσεις.
Επίσης είναι δυνατή η μεταβίβαση των νομίμως συλλεγόμενων προσωπικών δεδομένων, στους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους της εταιρίας.

Δικαιώματα συναλλασσόμενων και χρηστών των ιστότοπων
Δικαίωμα πρόσβασης δηλ. ενημέρωσης ότι επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας οπότε μπορείτε να γνωρίζετε τους σκοπούς, το είδος των δεδομένων, αν κοινοποιούνται, τη διάρκεια παραμονής των προσωπικών δεδομένων στα ψηφιακά και άλλα αρχεία μας.
Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση λάθους ή μεταγενέστερης τροποποίησης έχετε δικαίωμα αιτήματος διόρθωσης.

Δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συναίνεση και να ζητήσετε την οριστική διαγραφή.

Δικαίωμα γνωστοποίησης. Διατηρείτε το δικαίωμα λήψης -με εύληπτο και κατανοητό τρόπο- των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν.

Δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης. Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να παύσουμε την επεξεργασία ανακαλώντας προηγούμενη συναίνεση, είτε μερικώς είτε για το σύνολο των δεδομένων σας.

Διάρκεια τήρησης αρχείoυ προσωπικών δεδομένων
Τα Προσωπικά Δεδομένα δαιτηρούνται για τον εύλογο χρόνο που απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών δεδομένων. Αυτό σημαίνει για παράδειγμα ότι τα δεδομένα σας θα παραμείνουν όσο έχετε λογαριασμό(account) πρόσβασης στον ιστότοπο, ενώ αν σχετίζονται με συμμόρφωση με νόμιμες φορολογικές και άλλες υποχρεώσεις, για όσο χρόνο επιβάλλεται από τη σχετική νομοθεσία. Επίσης στην περίπτωση τoυ newsletter τα προσωπικά δεδομένα των αποδεκτών τηρούνται για όσο διάστημα εκδίδεται αυτό. Μετά το πέρας του εύλογου χρόνου για την εκπληρωση των σκοπών τα δεδομένα θα διαγραφούν πλήρως ή θα παραμείνουν ανώνυμα και μη ταυτοποιήσιμα με σκοπό την στατιστική και οικονομική ανάλυση.
Cookies 

 • Ενδεχομένως και κατά περίπτωση, συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών μας μέσω cookies, αρχείων καταγραφής στοιχείων διακομιστή Internet, tracking pixels ή web beacons και παρόμοιων τεχνολογιών. Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο που τοποθετείται στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή του χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο, που αναγνωρίζει τη συσκευή και βοηθά στην αποθήκευση ρυθμίσεων και προτιμήσεων, με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης του χρήστη. Ο διακομιστής αρχείων καταγραφής διαδικτύου (server log) είναι ένα αρχείο όπου αποθηκεύεται η δραστηριότητα κάθε ιστότοπου. Οι διακομιστές αρχείων καταγραφής διαδικτύου χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό της χρήσης και την παροχή ασφάλειας. Ένα tracking pixel ή web beacon ή ως GIF, είναι μια ηλεκτρονική ετικέτα με ένα μοναδικό αναγνωριστικό που ενσωματώνεται σε ιστοσελίδες, σε διαφημίσεις στο διαδίκτυο ή/και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Τα tracking pixels έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν πληροφορίες χρήσης, όπως εμφανίσεις ή “κλικ” (impressions) διαφημίσεων, να μετράνε τη δημοτικότητα των Υπηρεσιών και τη σχετική διαφήμιση και να έχουν πρόσβαση σε cookies του χρήστη.
 • Η εταιρία μας συνεργάζεται με τρίτους για τη διαφήμιση, την παρακολούθηση συγκεντρωτικών ή/και απο-προσδιορισμένων στατιστικών χρήσης του ιστότοπου και την παροχή υπηρεσιών κοινής χρήσης περιεχομένου για την υποστήριξη των Υπηρεσιών. Αυτοι οι συνεργαζόμενοι τρίτοι ενδεχομένως να χρησιμοποιούν cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Γνωστοποιήσεις
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διεξάγεται είτε από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό είτε από τρίτους με σχέση εμπιστευτικότητας και εντολή να διεξάγουν εργασίες σχετικές με την επίτευξη των σκοπών της εταιρίας
Με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων επιτυγχάνονται οι εξής σκοποί:

 • Διαχείριση πωλήσεων, αιτημάτων παροχής υπηρεσιών ή πληροφοριών και άλλων συναλλαγών.
 • Προβολή διαφημίσεων, ενημέρωση για εκδηλώσεις, εκθέσεις κλπ. είτε που διοργανώνει η εταιρία μας είτε πελατών και τρίτων μερών.
 • Τήρηση νομικών υποχρεώσεων.
 • Βελτίωση ποιότητας υπηρεσιών.
 • Οργάνωση ερευνών ικανοποίησης πελατών και ερευνών προτιμήσεων χρηστών των υπηρεσιών και προϊόντων μας σε θέματα που άπτονται του imaging και των γενικότερων αντικειμένων δραστηριοποίησης της εταιρίας μας.
 • Επεξεργασία πληρωμών και αποτροπή δόλιων συναλλαγών συμβάλλοντας στην προστασία των συναλλασσόμενων ή χρηστών του/των ιστοτόπων μας από διαδικτυακές απάτες.

Eφαρμοστέο δίκαιο
Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το εσωτερικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.ο.
Αρμόδια δικαστήρια για διαφορές σχετιζόμενες με Προσωπικά Δεδομένα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Ρυθμιστική Αρχή
Μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ( Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, email [email protected]), εφόσον πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς παραβιάζει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (Data \Protection Officer)
Για οποιοδήποτε σχετικό ερώτημα ή άσκηση δικαιώματός σας που προκύπτει από τον Γενικό Κανονισμό Προστσίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR 2016/679/EE παρακαλούμε να απευθύνεστε στην ταχυδρομική διεύθυνσή μας Τζίμα Ιουλία Μονοπρόσωπη ΕΠΕ Τρουπάκη 1 και Κουρτίδου 10445 Αθήνα ή στο email [email protected] με την ένδειξη “Ερώτημα GDPR” ή “Άσκηση Δικαιώματος GDPR” και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο και πάντως όχι αργότερα από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.
Ειδικότερα για την ανάκληση συναίνεσης για αποστολή newsletter μπορείτε να ενεργείτε και ηλεκτρονικά πατώντας το σύνδεσμο “Διαγραφή από λίστα αποδεκτών” στο αντίστοιχο ενημερωτικό email.

Eνδεχόμενες τροποποιήσεις Πολιτικής
Είναι πιθανή η τροποποίηση μέρους των όρων της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών δεδομένων. Παρακαλούμε σε τακτά διαστήματα να διαβάζετε το παρόν. Επίσης σε περίπτωση ουσιωδών αλλαγών όλοι οι αποδέκτες που περιλαμβάνονται στην βάση δεδομένων θα ειδοποιούνται με email.
Η παρούσα πολιτική Προστασίας Προσωπικών δεδομένων ενημερώθηκε για τελευταία φορά στις 11 Ιουνίου 2018.